Karta charakterystyki Hardener & Thinner

OLI-CRYL Hardener
OLI-CRYL Hardner 11.4
OLI-CRYL Premium-Hardener 11.11

OLI-AQUA Hardener
OLI-AQUA Hardener 13.1
OLI-AQUA Hardener 13.2
OLI-AQUA MODU Hardener 13.5

OLI-NATURA Hardener
OLI-NATURA Hardener

OLI-CRYL Thinner
OLI-PUR Thinner V 15